July 12, 2022

समूह प्रथमदर्शनी प्रात्यक्षिक सोयाबीन अंतर्गत शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व प्रशिक्षण व निविष्ठा पुरवठा…

समूह प्रथमदर्शनी प्रात्यक्षिक सोयाबीन अंतर्गत शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व प्रशिक्षण व निविष्ठा पुरवठा… संस्कृती संवर्धन मंडळ कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी ता. बिलोली जि. नांदेड कडून राष्ट्रीय तेलबिया पिके अभियान खरीप 2022 अंतर्गत काठेवाडी ता. देगलूर येथील 20 हेक्टर […]
July 12, 2022

प्रयोगा अंतर्गत शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व प्रशिक्षण आणि निविष्ठा वाटप करण्यात आल्या.

प्रयोगा अंतर्गत शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व प्रशिक्षण आणि निविष्ठा वाटप करण्यात आल्या. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत  तुर पिकासाठी समुह प्रथमदर्शनी प्रात्याक्षिक प्रयोग तळणी व चिंचाळा ता. बिलोली या […]
June 7, 2022

गरीब कल्याण संमेलन व खरीप शेतकरी मेळाव्यास सगरोळी येथे हजारो शेतकऱ्यांची उपस्थिती….!

गरीब कल्याण संमेलन व खरीप शेतकरी मेळाव्यास सगरोळी येथे हजारो शेतकऱ्यांची उपस्थिती….! केंद्र शासनाच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहचाव्यात किंबहुना त्याचा किती लाभ होत आहे हे जाणून […]
June 7, 2022

उन्हाळी भुईमूग समूह प्रथमदर्शनी प्रात्यक्षिकांवर “शेती दिन” साजरा

 उन्हाळी भुईमूग समूह प्रथमदर्शनी प्रात्यक्षिकांवर “शेती दिन” साजरा  संस्कृती संवर्धन मंडळ कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी जि नांदेड कडून राष्ट्रीय तेलबिया पिके अभियानांतर्गत उन्हाळी भुईमूग समूह प्रथम […]