May 12, 2023

आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त संस्कृती संवर्धन मंडळ संचलित कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी मार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत

आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त संस्कृती संवर्धन मंडळ संचलित कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी मार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. याच अंतर्गत आज दि. 9 मे 2023 […]
May 12, 2023

Dear all, Very happy to share that, Dr. Madhuri Revanwar got the BEST KVK SCIENTIST AWARD (for the significant contribution in the field of Home Science) […]
May 12, 2023

संस्कृति संवर्धन मंडळ संचलित कृषि विज्ञान केंद्र, सगरोळी शिवलिंग बादशाह शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्यासोबत आढावा बैठक

संस्कृति संवर्धन मंडळ संचलित कृषि विज्ञान केंद्र, सगरोळी शिवलिंग बादशाह शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्यासोबत आढावा बैठक दि 8 मे 2023 रोजी डोणगाव ता. बिलोली येथे घेण्यात […]
May 12, 2023

नर्चर फार्म (नीव फाउंडेशन) व कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी क्षेत्रात विम्याचे महत्त्व

नर्चर फार्म (नीव फाउंडेशन) व कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी क्षेत्रात विम्याचे महत्त्व हवामान कवच आणि बिगर कृषी विमा प्रकार आणि त्यातून एफ.पी.ओ.साठी […]