दिनांक 20/10/2020 रोजी दैनिक अग्रोवन या वर्तमान पत्रामध्ये शेळीपालन व्यवसायातील नोंदीचे महत्त्व या विषयावरील लेख प्रकाशित झाला. #news #goats? #farm #goatfarming #rural #youth #enterpreneur #kvk #sagroli #nanded