October 10, 2023

बेटमोगरा येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी..

बेटमोगरा येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी.. संस्कृति संवर्धन मंडळ सगरोळी संचलित कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवनवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती शास्त्रज्ञ डॉ. […]
October 10, 2023

बेळकोणी येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी…

बेळकोणी येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी.. संस्कृति संवर्धन मंडळ सगरोळी संचलित कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात आली. दि. […]
October 10, 2023

Assessment of Agriculture Drone Technology for Soyabean Crop

Assessment of Agriculture Drone Technology for Soyabean Crop Sanskriti Samvardhan Mandal’s Krishi Vigyan Kendra sagroli Nanded II conducted OFT (an experiment) “Assessment of agriculture drone technology […]
October 10, 2023

Integrated Crop Management

Integrated Crop Management Training on the subject “Drone technology awareness and its field demonstrations” was conducted by the Engineering Department, SSM’s Krishi Vigyan Kendra sagroli at […]