January 25, 2024

नाविन्यपूर्ण कृषी प्रकल्प स्पर्धा २०२४

नाविन्यपूर्ण कृषी प्रकल्प स्पर्धा २०२४   संस्कृति संवर्धन मंडळाच्या कृषि विज्ञान केंद्र, सगरोळी येथे ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रातील नाविन्यपूर्ण कृषी प्रकल्प स्पर्धा २०२४ आयोजित […]
January 25, 2024

कृषि तंत्रज्ञान महोत्सव – 7, 8, 9 फेब्रुवारी 2024

कृषि तंत्रज्ञान महोत्सव – 7, 8, 9 फेब्रुवारी 2024
January 25, 2024

कृषि तंत्रज्ञान महोत्सव – 7, 8, 9 फेब्रुवारी 2024

कृषि तंत्रज्ञान महोत्सव – 7, 8, 9 फेब्रुवारी 2024 #krushived2024 #kvksagroli #nanded #TechnologyWeek #LiveDemo #stalls #agribusinesses #BookingsOpen #mahila #melava #rural #womenpower #pmo #pmoindia #indianagriculture #millet #millets #icar #krishi #marathwada #maharashtra #ClimateChange #ClimateSmartAgriculture
October 10, 2023

बेटमोगरा येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी..

बेटमोगरा येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी.. संस्कृति संवर्धन मंडळ सगरोळी संचलित कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवनवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती शास्त्रज्ञ डॉ. […]