October 10, 2023

डॉ. प्रियंका खोले यांचा लेख ऍग्रीटेक टुडे (AgriTech Today – August 2023) मॅक्झिम मध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे.

डॉ. प्रियंका खोले यांचा लेख ऍग्रीटेक टुडे (AgriTech Today – August 2023) मॅक्झिम मध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. #articlewriting #innovativethinking #farming #machinery #agriculture #climatechange #climate #smartwork […]
May 12, 2023

आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त संस्कृती संवर्धन मंडळ संचलित कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी मार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत

आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त संस्कृती संवर्धन मंडळ संचलित कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी मार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. याच अंतर्गत आज दि. 9 मे 2023 […]