आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त संस्कृती संवर्धन मंडळ संचलित कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी मार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत
May 12, 2023
खरीप पिकातील एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन याविषयी एक दिवशीय प्रशिक्षण..
October 10, 2023

डॉ. प्रियंका खोले यांचा लेख ऍग्रीटेक टुडे (AgriTech Today – August 2023) मॅक्झिम मध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे.

Challenges and Opportunity of Drone in the Agriculture Application Article by Dr. Priyanka Khole published in AgriTech Monthly E-Magazine. #tech #ICAR #youth #skills #farmer #farming #technology #cskrishi #agriculture

Link – https://5097c05a-1257-4b93-b513-4424ad5fb8bc.filesusr.com/ugd/b546c0_e5e04740952444a8a9360c66a2100808.pdf
 

Comments are closed.