Assessment of Agriculture Drone Technology for Soyabean Crop
October 10, 2023
बेटमोगरा येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी..
October 10, 2023

बेळकोणी येथे ड्रोन च्या साह्याने सोयाबीन वर फवारणी..

संस्कृति संवर्धन मंडळ सगरोळी संचलित कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात आली. दि. 21 सप्टेंबर 2023 रोजी शास्त्रज्ञ डॉ. प्रियंका खोले, कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी आणि वरिष्ट शास्त्रज्ञ नासेरजी अली, रिलायन्स फाऊंडेशन च्या शास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत अमृतालयम शेतकरी उत्पादक कंपनी च्या सोयाबीन सीड प्रक्षेत्रावर एक आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण तसेच ड्रोन चे सोयाबिन फावरणी प्रातेक्षिक दाखवण्यात आले. कृषि विज्ञान केंद्राच्या शास्त्रज्ञ डॉ. प्रियंका खोले यांनी शेतकऱ्याना नवनवीन तंत्रज्ञानाबद्दल तसेच वेगवेगळ्या विषयांवर मार्गदर्शन केले. त्याच सोबत पुणे येथून आलेले CS Innovations ड्रोन कंपनी चे इंजिनिअर ने सोयाबिन वर Drone ने फवारणी प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले व त्याचबरोबर सखोल अशी माहिती उपस्थीत शेतकऱ्यां देण्यात आली. अमृतालयम शेतकरी उत्पादक कंपनी च्या सदस्य शेतकऱ्यांनी ड्रोन फवारणी नंतर शास्त्रज्ञ आणि इंजिनियर यांच्या सोबत सविस्तर चर्चा करून ड्रोन तंत्रज्ञानाबद्धल सविस्तर माहिती गोळा केली. या चर्चे दरम्यान ड्रोन तंत्रज्ञानाबद्धल शेतकऱ्यांच्या मनात असलेले समज गैरसमज दूर झाले आणि ड्रोन फवारणी बद्धल शेतकऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवला नवीन तंत्रज्ञानाबद्धल समाधान व्यक्त केले. मागील दशकापासून कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी च्या माध्यमातून परिसरातील शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती होताना दिसत आहे आणि नक्कीच या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतकरी समृध्द होतील हा एकवेम उद्देश कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी चा आहे. संस्कृति संवर्धन मंडळ सगरोळी कृषि विज्ञान केंद्राने ही संधी उपलब्ध करून दिल्या बद्धल अमृतालयम शेतकरी उत्पादक कंपनी च्या सदस्य शेतकऱ्यांकडून संस्थेचे मनःपूर्वक धन्यवाद आणि आभार. #drone #technology #tech #agriculture #farmer #farming #rural #youth #skills #cskrishi #csi #krishi PMO Nitin Gadkari Narendra Modi CerebroSpark Innovations LLP 

Comments are closed.